ต้อนรับคณะกรรมการ สภากายภาพบำบัด

เมื่อที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง บริษัท กันยา คลินิกกายภาพบำบัด จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากสภากายภาพบำบัด ในการเข้าเยี่ยมชมคลินิก ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอถึงกิจกรรมและบทบาทของ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด แก่นายกและอุปนายกสภากายภาพบำบัด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ทางคลินิก ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท แก่สภากายภาพบำบัดในการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป