BAFS การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยภายใต้หลักการยศาสตร์

เมื่อวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กันยาคลินิกกายภาพบำบัด ได้รับเกียรติจาก บริษัทเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่ ให้เข้าให้ความรู้บริการทางวิชาการในหัวข้อ 
“การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยภายใต้หลักการยศาสตร์” 
จำนวน 5 รุ่น โดยมี กภ.อรประไพ คงประชา, กภ.นาฏยา อินทจักร และ กภ.ประจักษ์ หงษ์สะมัต ได้เข้าไปให้ความรู้ วิเคราะห์และแนะนำท่าทางในการทำงานที่ลดความเสี่ยงของการเกิดการบาดเจ็บ และแนะนำการออกกำลังกายและการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บ