สาขาสิรินธร

สาขาสิรินธร สาขาเหม่งจ๋าย สาขาอุดมสุข
บริการ สาขาสิรินธร

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังคด

กายภาพบำบัด Redcord

บุคลากรของเรา
ข่าวสารและกิจกรรม

BAFS การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยภายใต้หลักการยศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษา จาก NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

ต้อนรับคณะกรรมการ สภากายภาพบำบัด